“หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าไทย ปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม ทำบุญเข้าพรรษา” ณ วัดสระแคน ต.แคน

     “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าไทย ปลูกผักปลอ [...]

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563

? มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลูกข้าวปลอดภัยไว้บริโภค (ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สพอ.วาปีปทุม โดย นายอภิพล  พิทัก [...]

อ่านต่อ