ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ร่วมบริจาคโลหิตให้ [...]

อ่านต่อ