เทศบาลตำบลวาปีเมืองคุณธรรม ปฏิบัติการ Kick Off ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวาปีปทุม (สนามกีฬากลาง)

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

@วาปีปทุมเมืองเมืองนักปราชญ์ พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม พร [...]

อ่านต่อ