นายอภิพล พิทักษ์พล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวาปีปทุม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม