📢 นอภ.หว้านใหญ่ พร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกิจกรรมพิธีวันสถาปนาและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

📢 นอภ.หว้านใหญ่ พร้อมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢🔈ศจพ.อ อำเภอหว้านใหญ่ : ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)✍👈

📢🔈ศจพ.อ อำเภอหว้านใหญ่ : ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💉ปปส.ภาค 4 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หว้านใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด💊

💉ปปส.ภาค 4 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หว้านใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

✍ผู้ตรวจราชการ พช.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ งานนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร🤝#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

✍ผู้ตรวจราชการ พช.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าวิเวก หมู่ [...]
อ่านเพิ่มเติม