🌾 พช.หว้านใหญ่ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”🍍

🌾 พช.หว้านใหญ่ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🔊 อำเภอหว้านใหญ่ จัดประชุม ศพจ.อ. ทีมปฎิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงฯ ชี้เป้า คร.เป้าหมาย ตามข้อมูลTPMAP🔉

🔊 อำเภอหว้านใหญ่ จัดประชุม ศพจ.อ. ทีมปฎิบัติการฯ และทีม [...]
อ่านเพิ่มเติม