พช.หว้านใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ บุญจันท [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣พช.หว้านใหญ่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล “💦

👉🌾วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ บุญจันท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกแงทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่​ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. นายชาคริต ชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้คำแนะนำครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ แสนคำ ร [...]
อ่านเพิ่มเติม