พช.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ บุญจันทร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ ร่วมกิจกรรมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการมอบโล่รางวัล การจัดสรรกิจรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม