พช.หว้านใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ บุญจันท [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣พช.หว้านใหญ่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล “💦

👉🌾วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หว้านใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ บุญจันท [...]
อ่านเพิ่มเติม