🇹🇭 หว้านใหญ่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

🇹🇭 หว้านใหญ่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

▶️ วันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพญาศรีภุชงค์ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่
▶️ นายหมวดโท ดนุภพ รองไชย รักษาราชการแทนนายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง มาด้วยใจ ให้ด้วยรัก จังหวัดมุกดาหาร และรณรงค์เพิ่มทุนกองทุนแม่ตามโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
▶️ พร้อมนี้ นายเกษม รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์ นว.พช.ชำนาญการ และนางมลธิชา เพชรนิล คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหว้านใหญ่ ตัวแทนเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯระดับจังหวัด นำเรียนถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ
🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good”🌍

(Visited 6 times, 1 visits today)