การเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

21 มี.ค.61 นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และทีมงาน ติดตาม สนับสนุนระบบเทคโนโลยี สพอ.ตามแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน จปฐ.ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์ และงานตามนโยบาย ผวจ. (คร.ยากจน อนาถา) ฯลฯ  ทั้งนี้นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่  พร้อมทีมงาน  ร่วมรับการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่

(Visited 23 times, 1 visits today)