นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wanyai วันที่ 17 ก.ย. 2563

พช.หว้านใหญ่ ขับเคลื่อนงานโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง รุ่นที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wanyai วันที่ 16 ก.ย. 2563

พช.หว้านใหญ่ เร่งขับเคลื่อนโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง รุ่นที่ 3