ประสานความร่วมมือกับทีมช่างอบต. การออกแบบแปลน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” (งบเงินกู้)

(house)พช.วังยาง>>> ประสานความร่วมมือกับทีมช่า [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามผลการขับเคลื่อนผ้าทอสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การพัฒนาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

(house) พช. วังยาง >>> ติดตามผลการขับเคลื่อนผ้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง ให้คำแนะนำและส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนโครงการ กข.คจ.บ้านหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(house) พช.วังยาง ให้คำแนะนำและส่งเสริมการบริหารจัดการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

(house)ฯ พช.วังยาง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้

(house)ฯ พช.วังยาง >>>ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. วังยาง >>>ติดตามการดำเนินงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ณ บริเวณบ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณไทกะเลิง อำเภอวังยาง

พช. วังยาง >>>ติดตามการดำเนินงาน การจำหน่ายผลิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

(house) พช.วังยาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับกลุ่มสตรี ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม จำนวน 2 โครงการ

(house) พช.วังยาง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับกลุ่มสตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม