พช.วังยาง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล

พช.วังยาง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.อำเภอวังยาง ร่วมพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อำเภอวังยาง ร่วมพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอวังยาง รับมอบและส่งมอบพืชสมุนไพรเพื่อนำสมทบกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสถานพินิจเด็กและเยาวชน

อำเภอวังยาง รับมอบและส่งมอบพืชสมุนไพรเพื่อนำสมทบกิจกรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอวังยาง kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบม้วนเดียวจบ “ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ใช้ประโยชน์”

อำเภอวังยาง kick off ปฏิบัติการ 1123 จัดเก็บข้อมูล จปฐ. [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยางประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

พช.วังยางประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจั [...]
อ่านเพิ่มเติม