อำเภอวังยาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
อำเภอวังยาง
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอวังยาง
รังต่อหนองแคน ดินแดนข้าวหอมมะลิ
พระราชดำริเขื่อนนาขาม งามพระพุทธโพธิ์ศรี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอวังยาง
อักษรโรมัน Amphoe Wang Yang
จังหวัด นครพนม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 137.9 ตร.กม.
ประชากร 15,283 คน (พ.ศ. 2558)
ความหนาแน่น 110.82 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4812
รหัสไปรษณีย์ 48130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130
พิกัด 17°3′22″N 104°27′19″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4257 7031
หมายเลขโทรสาร 0 4257 7031

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอวังยาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนาแก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังยาง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังยางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังยาง       (Wang Yang)       9 หมู่บ้าน  
2. โคกสี       (Khok Si)       7 หมู่บ้าน  
3. ยอดชาด       (Yot Chat)       7 หมู่บ้าน  
4. หนองโพธิ์       (Nong Pho)       4 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังยางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยอดชาดทั้งตำบล
(Visited 1,998 times, 2 visits today)