พช.วังยาง Big Cleaning Day

(house) พช.วังยาง Big Cleaning Day >>>วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง หวัดนครพนม

>>>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง โดยการนำของ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมทีมงานและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) โดยร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณ โดยรอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 8 times, 1 visits today)