พช.วังยาง>>>ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(house)พช.วังยาง>>>ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง >>>> วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านแสงสว่าง บ้านหนองสะโน ม.3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง โดยการนำของนายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วย นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นางสาวจุลีพร กาจิต นว.พช.ปก. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงระดับหมู่บ้าน โดยติดตาม การสาธิตทำถ่านไบโอชาร์ เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้ มาทำเป็นถ่านเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนฯ ได้ 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Change for Good🌸🌸

(Visited 2 times, 1 visits today)