ประสานความร่วมมือกับทีมช่างอบต. การออกแบบแปลน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” (งบเงินกู้)

(house)พช.วังยาง>>> ประสานความร่วมมือกับทีมช่างอบต. การออกแบบแปลน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” (งบเงินกู้)
>>>> วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ที่ว่าการชั้น 2 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยการนำของ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง มอบหมายให้ นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมประชุมร่วมกับ นายนิติการณ์ ยะจันโท ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวงัยาง เพื่อวางแผนออกแบบแปลน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” (งบเงินกู้) แปลง ของนางธัญจิรา วงศ์ศรีชา บ้านโนนหอม ม.2 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
จำนวน 3 ไร่ อัตราส่วน 2 : 3 ดินร่วนปนทราย การออกแบบขุดรตามแบบมาตรฐาน (แคตตาล๊อก) 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 4 times, 1 visits today)