ติดตามผลการขับเคลื่อนผ้าทอสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การพัฒนาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

(house) พช. วังยาง >>> ติดตามผลการขับเคลื่อนผ้าทอสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การพัฒนาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
>>>> วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.30 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>>นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วย นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,นางสาวจุลีพร กาจิต นว.พช.ปก. และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รับใบสมัครกลุ่ม สตรีทอผ้า ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประเภทผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ สนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การพัฒนาภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสื่อความหมายถึงการมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และเพื่อให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน ปลุกกระแสต่อกลุ่มทอผ้าให้คึกคัก >>> ทั้งนี้ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง บ้านฮองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ได้สืบสาน รักษา และต่อยอดแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อขับเคลื่อนสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
>>> หากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งจอง ติดต่อได้ที่ นางหยุย อินปากดี ที่ทำการกลุ่มฯ 135 ม.5 บ.ฮองไฮ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยผ้าถุงผืนย้อมสีธรรมชาติ (สีจากคลั่งและคราม) ผืนละ ราคา 1,500 บาท โทร. 098-6121120 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Change for Good🌸🌸

(Visited 4 times, 1 visits today)