พช.วังยาง ให้คำแนะนำและส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนโครงการ กข.คจ.บ้านหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(house) พช.วังยาง ให้คำแนะนำและส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนโครงการ กข.คจ.บ้านหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>>> วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(double arrow right)(double arrow right)นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยางพร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินการดังนี้
(double arrow right) ทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553
(double arrow right)ในการนี้ได้มีตรวจ สมุดคุมเงินฝาก,สมุดคุมลูกหนี้ ,สมุดคุมสมาชิกกลุ่มเป้าหมายฯ จำนวน 3 เล่่ม และนัดหมายในการประชุมครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความประสงค์ในการยืมเงินฯ ไปประกอบอาชีพ ในลำดับต่อไป
📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Change for Good🌸🌸

(Visited 5 times, 1 visits today)