พช. วังยาง >>>ติดตามการดำเนินงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ณ บริเวณบ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณไทกะเลิง อำเภอวังยาง

พช. วังยาง >>>ติดตามการดำเนินงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ณ บริเวณบ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณไทกะเลิง อำเภอวังยาง

📣 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564
เวลา 07.00 – 19.30 น.
ณ บริเวณบ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณไทกะเลิง วังยาง ถนนสวรรค์ชายโขง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม >>>นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานOTOP) ติดตาม สนับสนุน และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ อำเภอวังยาง ที่ได้เดินทางมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมบ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณ ทั้ง 12 อำเภอ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้
➡️ทั้งนี้ อำเภอวังยาง ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ดำเนินการจัดประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีกิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าพื้นเมือง ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ได้มาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละอำเภอ เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางเข้าไปในชุมชน ก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพได้
📣พร้อมนี้ ได้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย คือ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนางด่อน ม.2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าแปรรูป ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าถุงมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติลายพระราชทาน เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ และสินค้าเกษตรพื้นบ้านนำมาจำหน่ายฯ
🛒 โดยสินค้าที่รับความนิยมและจำหน่ายได้ยอดสูง คือ เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติและผ้าถุงมัดหมี่ลายพระราชทาน ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,300 บาท 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 6 times, 1 visits today)