พช.วังยาง ประชุมทีมงานและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการวางแผนลงพื้นที่จัดทำรูปแบบรายการแปลงครัวเรือนโคก หนอง นา “

(house) พช.วังยาง ประชุมทีมงานและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการวางแผนลงพื้นที่จัดทำรูปแบบรายการแปลงครัวเรือนโคก หนอง นา “
>>> วันที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 15.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ที่ว่าชั้น 2 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นำโดย นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วย นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) วางแผนในการหาข้อมูล วัดขนาดพื้นที่จริง คำนวนปริมาตรดิน และปรับปรุงแบบแปลนรายการให้ได้ตามแบบมาตรฐานฯ โคกหนอง นา โมเดล ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้​ทฤษฏีใหม่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”จำนวน 5 ครัวเรือน 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 4 times, 1 visits today)