พช.วังยาง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับกลุ่มสตรี ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม จำนวน 2 โครงการ

(house) พช.วังยาง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับกลุ่มสตรี ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม จำนวน 2 โครงการ

>>วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

✅นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วยนางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุนฯ ถึงระเบียบข้อปฏิบัติการชำระเงินคืนเพื่อให้สมาชิกกองทุนฯได้ถือปฏิบัติและเข้าใจตรงกัน กำชับให้สมาชิกดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ท้งนี้ได้จัดทำเอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯ ให้กับกลุ่มสตรี ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 130,000 บาท และการจัดทำสัญญาเงินอุดหนุน แก่องค์กรสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 158,000 บาท
📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” >>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565<<< 🌸🌸Change for Good🌸🌸

(Visited 3 times, 1 visits today)