สพอ.วังทอง ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง มอบหมายพัฒนากรประจำตำบลวังทองและตำบลดินทอง ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุน ในตำบลวังทองและตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 2 ราย 1. นายอานนท์ ทรายแก้ว ม.10 ต.วังทอง 2.นายมานะ ไกรสร ม.10 ต.ดินทอง

 

(Visited 8 times, 1 visits today)