สพอ.วังทอง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.1 ต.วังนกแอ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง มอบหมายพัฒนากรอำเภอวังทอง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.1 ต.วังนกแอ่น ตามที่มีข้อร้องเรียนตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 9 times, 1 visits today)