สพอ.วังทอง ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง มอบหมายพัฒนากรประจำตำบลวังนกแอ่น ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุน ในตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1)นายบุญส่ง มาริตแตง 2)นายนิคม หาญสินธุ

(Visited 13 times, 1 visits today)