พัฒนาการอำเภอวังทอง พร้อมพัฒนากร อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ติดตามกลุ่มสตรีและการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา พื้นที่ CLM และ HLM ตำบลบ้านกลาง

🔊 วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
👉เวลา 09.30 น. นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง พร้อมพัฒนากร อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ติดตามกลุ่มสตรี  (หนี้เกินกำหนด) ที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉เวลา 11.00 น. นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอพร้อมพัฒนากร และอาสาพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา พื้นที่ CLM และ HLM ตำบลบ้านกลาง เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานการสร้างฐานการเรียนรู้ 🔊

(Visited 3 times, 1 visits today)