พช.วังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายราเยส ราย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ มอบหมายนางสาวณิฐสิณี คำโสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีการจัดกิจกรรม ดังนี้
👉เวลา 07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

👉เวลา 08.20 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ โดยมีข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

——————————-
“คณานับพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนมที่ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติสวยใส อ่างเก็บน้ำใหญ่คลองพระสะทึง”

********************************
#พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📸/✍🏽 : สพอ.วังสมบูรณ์ 42/2566

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDSakaeo
#พชวังสมบูรณ์
#วันชาติ
#วันพ่อแห่งชาติ

(Visited 25 times, 1 visits today)