สพอ.วังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ โดยนางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอ มอบหมายนางสาวณิฐสิณี คำโสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ผู้นำหมู่บ้าน และชุมชนบ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ต.วังทอง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านคลองชล โดยมี นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธาน

———————————–
“คณานับพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนมที่ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติสวยใส อ่างเก็บน้ำใหญ่คลองพระสระทึง”

********************************
#พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

📸/✍🏽 : สพอ.วังสมบูรณ์ 107/2565

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDSakaeo
#พชวังสมบูรณ์
#จิตอาสา

(Visited 29 times, 1 visits today)