✨พช.วังสะพุง เข้าร่วมเป็นเกียรติการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนันดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2565✨

📅วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง โดย นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอวังสะพุง ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ราย นายอภิชาต นามุ่น กำนันตำบลทรายขาว ณ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
☑สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง
#สพอ.วังสะพุง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#เศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 7 times, 1 visits today)