ติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

🌻🍁วังสะพุงแดนอริยสงฆ์ ถิ่นธำรงเสมาหินทราย ตำนานเมืองเซไลแห่งทรายขาว โครงการผาบ่าวผาสาวผดุงราษฎร์ เสริมศรีสง่าชาติศูนย์ศิลป์สิรินธร 🏡🎖

🔅วันที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง นายวิรัตน์ น้อยดา ปลัดอำเภอวังสะพุง ร.ต.อ.ชาญชัย วรรณโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ บ้านยางเดี่ยว ม. 10 ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง จ.เลย เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยในการนี้ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกผู้กู้ยืมเงินโครงการฯ และประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหารือ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงินรับทราบยอดค้างชำระหนี้เงินกู้ยืมโครงการฯ และทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
https://www.facebook.com/CDDWANGSAPHUNGLOEI

(Visited 9 times, 1 visits today)