นางชุติมา คลังชำนาญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังสะพุง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wangsaphung วันที่ 17 ก.ค. 2563

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพขีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wangsaphung วันที่ 17 ก.ค. 2563

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพขีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

ที่นี่…จังหวัดเลย ?วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09 [...]