ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ 

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.00 น.

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ

นายสุปัน นาทองห่อ พัฒนาการอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายจตุพร พรมโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมตามวาระฯ ดังนี้ ชี้แจงให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการคัดเลือก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้นำส่งรายชื่อ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ 

(Visited 43 times, 1 visits today)