ติดตามโครงการสตรีไทยใส่ใจขจัดความยากจนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตำบลคำโคกสูง

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

                 นายจตุพร พรมโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลคำโคกสูง ออกพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการสตรีไทยใส่ใจขจัดความยากจนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ผ่านกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวังไชย ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี…

(Visited 13 times, 1 visits today)