“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ      หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย   ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

 

 

(Visited 760 times, 1 visits today)