มอบทุนอุปการะเด็ก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางธนพร โม้เมือง พัฒนาการอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้นายอุกฤษฏ์ ดอนบรรเทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี การนี้ นางเพ็ญพักตร์ พรชัยศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนางพิกุล หลานวงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าร่วมมอบทุนด้วย

(Visited 205 times, 1 visits today)