วังสามหมอรับการติดตามงานเทคโนโลยีฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รับการนิเทศติดตามงานเทคโนโลยี่และสารสนเทศอำเภอ

โดยนายสุบรร สลับศรี พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงงานเทคโนโลยีฯ

(Visited 132 times, 1 visits today)