สักการะศาลหลักเมือง อำเภอวังสามหมอ มีเพียงแห่งเดียวในไทย

ศาลหลักเมืองอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณหนองสระน้ำสาธารณะ หนองแวง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววังสามหมอเคารพนับถือ…

(Visited 857 times, 1 visits today)