สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน
ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบลเขาพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร,66180
เบอร์โทรศัพท์ 056-695616
อีเมล์ cdd_wangthaipoon@hotmail.com

(Visited 188 times, 1 visits today)