ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 22 มีนาคม 2564

นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน นางสมใจ เพชรล้อมทอง พัฒนาการอำเภอวังทรายพูน
พร้อมด้วย นางสาวพัฒนา ผอบเหล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
“โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1ไร่ ของนางสีนวล สุดเทวี หมู่ที่11 บ้านวังโม่ง ตำบลวังทรายพูน

ณ บ้านวังโม่ง หมู่ที่ 11 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

(Visited 9 times, 1 visits today)