ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มีนาคม 2564
นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน นางสมใจ เพชรล้อมทองพัฒนาการอำเภอวังทรายพูน นางสาวพัฒนา ผอบเหล็กนายก อบต.วังทรายพูน
และนางสาวภาณี ผอบเหล็ก ประธาน กพสอ. ร่วมติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ม.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
และร่วมกิจกรรมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

ณ บ้านวังโม่ง หมู่ที่ 11 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)