การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 22 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ถ่ายทำโคก หนอง นา โมเดล เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายมนตรี เจกสิกรณ์ ม.12 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน นางสมใจ เพชรล้อมทอง พัฒนาการอำเภอวังทรายพูน และนางสาวพัฒนา ผอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน เข้าร่วมถ่ายทำ
ณ บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(Visited 7 times, 1 visits today)