คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

พช.วังโป่ง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความคืบหน้าการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

[...]

พช.วังโป่ง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM )แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

[...]