ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.วังโป่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

📆 วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ [...]

พช.วังโป่ง : ร่วมเปิดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพครัวเรือตกเกณฑ์ TPMAP ประเภทพัฒนาได้ และสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนตกเกณฑ์ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอ [...]

พช.วังโป่ง : ร่วมเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำก [...]

พช.วังโป่ง ; เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

#พช.วังโป่ง : โดยนางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง พ [...]

พช.วังโป่ง : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒ [...]

พช.วังโป่ง : ร่วมพิธีเปิดโครงการ อส.สัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📆วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 🕘 เวลา 19.00น. ณ กองร้ [...]

พช.วังโป่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 🕘 เวลา 09.00น. ณ ว [...]

พช.วังโป่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

📆 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  🕘  เวลา 07.00 น. นางกฤษณ [...]