กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.วังโป่ง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังโป่ง

วันที่พุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒน [...]

17 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน แปลงศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM) ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง

17 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัด ติดตา [...]

พช.วังโป่ง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความคืบหน้าการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวัง [...]

นางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง พร้อมทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มจักสาน

นางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง พร้อมทีมงานตามหาภู [...]

พช.วังโป่ง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

✍วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง โ [...]

พช.วังโป่ง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

✍วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง โ [...]

3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. พช.วังโป่ง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง พื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1 : 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน”วันอังคาร ​ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ #พช.วังโป่ง เดินหน้า กิจกรรมเอามื้อ [...]