โครงสร้างบุคลากร

นางกฤษณา อธิบดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังโป่ง

 

 

นางศศิธร ยี่ภู่ศรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

นางสาว อุไรวรรณ คำแดง

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 48 times, 1 visits today)