พช.วังโป่ง : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอวังโป่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

💚 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง โดยนางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วย นายวโรตนม์ โกบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอวังโป่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. ให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย กข.คจ.ในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 2 times, 1 visits today)