กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลวังหิน
109 หมู่ที่ 2, ตำบล วังหิน อำเภอ วังโป่ง, เพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์:089 022 3546
(Visited 6 times, 1 visits today)