นางกฤษณา อธิบดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังโป่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง วันที่ 24 พ.ค. 2565

พช.วังโป่ง : ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังโป่ง ครั้งที่ 4/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง วันที่ 24 พ.ค. 2565

พช.วังโป่ง เข้าร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565 [...]