🏠สพอ.วังเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564