ติดต่อเรา


"สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง"

ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ (ชั้น 1) หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 5427 9098 , โทรสาร : 0 5427 9098
(ในวันและเวลาราชการ)

(Visited 95 times, 1 visits today)