(notepad)สพอ.วังเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid – 19

เข้าชม 6 ครั้ง

(pencil)วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ณ ห้องประชุมศรีเวียงวัง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
(thumbtack)ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือได้มีการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ดังนี้
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารตลาดฯ รองรับสถานการณ์โควิด -19
2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีการดำเนินกิจกรรมของตลาด อย่างต่อเนื่อง
3.ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มีแผนการปรับปรุงและพัฒนารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
ฯลฯ
_________________
(diamond)ข่าวที่ 113(diamond)
(open book)ข่าว : นางสาวเมรินทร์ ไหวคิด (นพร.)
(camera)ภาพ : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
<<สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ : รายงาน>>

(Visited 6 times, 1 visits today)