✏️ พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ

เข้าชม 8 ครั้ง

🗓 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงที่ว่าการอำเภอวังเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้นำไปมอบให้ราษฎรในอำเภอวังเหนือทุกหมู่บ้านทุกตำบล ตำบลละ 1 ชุด และดำเนินการปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์ให้ขยายผล รวมถึงแบ่งปัน ลดค่าใช้จ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำนันแต่ละตำบลเป็นผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

📌 ในการนี้ นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอวังเหนือ เป็นผู้กล่าวคำรายงานในการจัดพิธีครั้งนี้ด้วย

ข่าวที่ 112/2564
📸 ภาพ : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
ข่าว : นางสาวพิจิตรา จตุพรจรัส
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ : รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)